lunes, 7 de mayo de 2012

marca de picapedrer

Les marques de picapedrer són signes de signatures personals dels picapedrers, aparelladors i Mestres d'Obra, que en molts casos servien per assenyalar el treball realitzat per cada un, per així determinar el salari corresponent
Dedicat